Specjalnie dla Ciebie stworzymy miejsce w sieci.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
20 Lipca 2015 00:00

Praszka, 20.07.2015 r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający

Firma : VINAO Grzegorz Guzenda
46-320 Praszka, ul. Fabryczna 44
NIP: 5761418572
Regon: 532122910

2. Tytuł projektu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.1.2: Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach: " Wzrost konkurencyjnej pozycji firmy VINAO poprzez inwestycje i poszerzenie oferty usług.”

3. Opis przedmiotu zamówienia
Wg poniższego zestawienia:

Zestawienie zakupywanego sprzętu

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze
najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu ofert
C1 – cena (ranga kryterium 100%)


5. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zostały złożone 3 oferty. Najniższą cenę zaoferowała firma PRO MEDIA Rafał Zadworny
Na podstawie kryterium oceny , dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca zamówienia – firma PRO MEDIA Rafał Zadworny


6. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Zaloguj się aby dodać komentarz
Strony internetowe »
  • Pracujemy do 100%-wego zadowolenia
  • Indywidualny projekt dla każdego klienta
  • Czas realizacji do 10 dni
HTML, PHP
899,
00
Hosting WWW »
  • Niezawodność działania 99,99%
  • Transfer bez limitu
  • Pomoc techniczna 24/7
Cztery pakiety do wyboru
12,
50 zł/mc
Domeny internetowe »
  • Darmowa konfiguracja z serwerem
  • Zabezpieczenie przed przechwyceniem
  • Rejestracja w 5 minut
Certyfikat rejestracji
4,
08 zł/mc